Gelegen in het Noordelijke deel van Zuid Amerika en grenzend aan Midden Amerika bezit het Spaanstalige land Colombia een zeer divers landschap dat bestaat uit zowel dichte regenwouden en hoge bergen tot prachtige stranden aan zowel de Pacifische Oceaan als aan de Caribische kust. Het land is bekend als één met een rijke cultuur met vele bekende schrijvers en muziekstijlen zoals bijvoorbeeld Cumbia die het gehele Zuid Amerikaanse continent beïnvloed hebben. Ook vindt de Colombiaanse koffie productie gretig aftrek op de wereldmarkt vanwege de hoge kwaliteit. Maar ondanks al deze mooie karakteristieken heerst er ook nog erg veel schrijnende armoede in Colombia. Ruim 30 procent van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Een groot deel van de armoede in Colombia is helaas direct en indirect te wijden aan de massale cocaïne productie die vandaag de dag nog steeds plaatsvindt in dit land dat al jarenlang door geweld geteisterd wordt. Indirect omdat er grote groepen mensen uit door (drugs) geweld geteisterde gebieden wegvluchten, en daarbij hun hele hebben houden moeten achter laten. En direct doordat drugsverslaving een heel erg groot probleem is in Colombia. Met het zijn niet alleen de drugs en het geweld die armoede in Colombia veroorzaken. Het land kampt namelijk ook met een zeer hoge werkeloosheid en met erg lage lonen voor hen die wel een baan hebben. Gelukkig zijn de werkomstandigheden in de afgelopen tien jaar wel wat verbeterd, zoals bijvoorbeeld een verplichte werknemers verzekering voor werkgevers. Ook is het toerisme in het relatief goedkope Colombia de afgelopen jaren toegenomen, waardoor er in het toerisme er ook een hoop banen gecreëerd zijn. Ondanks dat het nog steeds een lastige situatie is, lijkt het erop dat de economie langzaam maar vrij stabiel groeit. En hopelijk zorgt dat ervoor dat in de toekomst de armoede verdreven wordt.

Armoede in Colombia een hedendaags probleem

Armoede in Colombia een hedendaags probleem